PDA

Przejdź do pełnej wersji tego Forum : Skróty klawiszowe przydatne w Explorerze.


Technomental
27-04-2007, 12:07
Oto spis skrótów klawiaturowych wykorzystywanych podczas pracy w Eksploratorze:
F4 – otwarcie rozwijanej listy ścieżek i dysków komputera,
* (w polu numerycznym) – rozwija wszystkie podkatalogi danego katalogu,
+ – otwarcie zaznaczonego katalogu,
- – zwinięcie zaznaczonego katalogu,
A-Z – przejście do kolejnego katalogu zaczynającego się na wybraną literę,
strzałki góra/dół – zaznaczanie kolejnych katalogów,
strzałka w prawo – wybranie pierwszego podkatalogu,
strzałka w lewo – powrót do katalogu nadrzędnego.

Matyk
04-05-2007, 18:45
w sumie to nic specjalnego :)