PDA

Przejdź do pełnej wersji tego Forum : Dług publiczny USA - 16bln $ zwizualizowane w fizycznych 100-dolarowych banknotach


PostScriptum
03-04-2015, 21:55
3JOtnOcCCOw

od siebie tylko dodam, że jedyny sposób by ten dług wyzerować to doprowadzenie do kolejnej wojny na dużą skalę, innymi środkami już się nie da, wiadomo dlaczego

a tu nasz dług publiczny -> Metoda liczenia - Dług Publiczny (http://www.dlugpubliczny.org.pl/pl/metoda-liczenia)

Dwudziesta aktualizacja Licznika Długu Publicznego
20 stycznia 2015 r., Aleksander Łaszek
Licznik jawnego długu publicznego*

• Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1001,7 mld zł na koniec września 2014 r. do 1116,0 mld zł na koniec grudnia 2015 r., czyli o ponad 250 mln zł na dobę, 10,4 mln zł na godzinę i 2995 zł na sekundę. Wyliczenia te nie uwzględniają umorzenia obligacji przejętych przez ZUS z OFE oraz pozostałych zmian w systemie emerytalnym, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się jeszcze, czy działanie te było zgodne z prawem. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 29 XII 2014 (4,31 zł/eur).

• Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 27 556 zł na koniec września 2014 r. do 30 021 zł na koniec grudnia 2015 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

• Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów zadłużenia na koniec IX 2014 oraz zmiana daty końcowej z 31 XII 2014 na 31 XII 2015.
*dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg. metodologii ESA95
UKRYTY DŁUG NA MIESZKAŃCA POLSKI - 83 011 PLN

BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ! IM, bo dla nich to drobne :)

http://www.moc2.pl/allfiles/uploads/130505-Albert-Einstein.jpg

Dave al Mine
03-04-2015, 22:17
przy obecnym kursie dolara dług na mieszkańca USA wynosi jakies 186 000 zł :P...czyli u nas jest jeszcze całkie nieźle :D

edit:

aktualny dług to ponad 18bln $ co daje na mieszkańca jakies 206 000 zł :D