Poczet świętych krów III RP. Przewodniczący RN TVN S.A. - Forum 4CLUBBERS.PL
Wróć   4CLUBBERS.PL > Inne Fora > World News

Szczegóły wątku: Autorem wątku jest: Raffsky
Temat ma 1 komentarzy i 642 odwiedzin. Ostatni komentarz napisano 07-07-2015 (22:30).

Tags: , , , ,


Lista oznaczonych użytkowników


Poczet świętych krów III RP. Przewodniczący RN TVN S.A.


zobacz także:

« Jak można dać się tak rżnąc jak Polacy, przy pełnej akceptacji najwyższych czynników. lub Taśma Kalisz Kwaśniewski HD »
Odpowiedz
 
Narzędzia wątku Wygląd
Stary 02-07-2015, 22:55   #1
..:: true Member ::..
  
 
Dołączył/a: 22 Jun 2009
Miasto: lublin
Postów: 1 275
Tematów: 193
Podziękowań: 3 761
THX'ów: 1 646
Wzmianek w postach: 0
Oznaczeń w tematach: 1
Plusów: 2 (+)
Raffsky 2
Poczet świętych krów III RP. Przewodniczący RN TVN S.A.

Poczet świętych krów III RP. Przewodniczący RN TVN S.A.

DOŚĆ ŚWIĘTYCH KRÓW.

III RP była państwem, które istniało tylko teoretycznie, praktycznie nie istniało, zanim w rozmowie z M.Belką przyznał to B.Sienkiewicz. Głównym atrybutem cywilizowanego państwa prawa jest równość jego obywateli wobec prawa. W III RP aż roi się od wykreowanych na tytanów biznesu, prawa, polityki, mediów, etc., tj. „świętych krów”, stojących ponad prawem. Jedną z nich jest Wojciech Kostrzewa, obecny Przewodniczący Rady Nadzorczej TVN S.A. i Prezes ITI Holdings, kiedyś bankowiec, specjalista Wizjonerskiej Strategii Inwestowania (WSI), która skutkowała setkami milionów strat BRE Banku, zwany także „Specbankierem Kostrzewą” (vide: Specbankier Kostrzewa - Stanislas Balcerac - NEon24.pl).

Lemingi, bezkrytycznie łykające wszystko co zobaczą w TVN i przeczytają w GW, nie mają pojęcia, że Przewodniczący Rady Nadzorczej TVN S.A. i Prezes ITI Holdings, Wojciech Kostrzewa to tzw. gruba ryba mająca w III RP status „świętej krowy”, stojącej ponad prawem. Nie mają pojęcia, bo skądże mają mieć? Przecież TVN czy GW (i inne mainstreamowe media) o tym nie pisną ani słowem… Więc poniższe fakty dla lemingów mogą być niespodzianką.

W.Kostrzewa, gdy był Prezesem BRE Bank S.A. (obecnie mBank) i Przewodniczącym Rady Nadzorczej PTE Skarbiec – Emerytura S.A. wymuszał realizowanie nielegalnych operacji finansowych (szkodliwych dla członków OFE) na Wiceprezesie Zarządu PTE, a gdy ten stanowczo odmówił, po prostu go zwolnił z tzw. wilczym biletem, na dodatek bezprawnie obniżając mu wysokość premii obligatoryjnej (co potwierdził miażdżący dla PTE, jak i samego, obecnego Przewodniczącego Rady Nadzorczej TVN i Prezesa ITI Holdings, Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym stwierdzono m.in.: "W czasie zatrudnienia powoda nie było żadnych zarzutów co do jego pracy, ani wyników finansowych pozwanej Spółki, które były oceniane jako bardzo pozytywne. Przyczyny odwołania powoda ze stanowiska nie zostały ostatecznie ujawnione przez stronę pozwaną w toku niniejszego procesu." oraz "Przyczyną naliczenia powodowi premii w zaniżonej wysokości była niezgodność powstała między powodem, a Wojciechem Kostrzewą - Przewodniczącym Rady Nadzorczej pozwanej Spółki, w związku z poddaniem przez powoda krytyce działań podejmowanych przez niektóre PTE, w Raporcie Nr 6, co wpłynęło na z m i a n ę stanowiska pracodawcy w zakresie interpretacji zapisów aneksu nr 1"). Jakby tego było mało, działania W.Kostrzewy w stosunku do b. Wiceprezesa PTE, Ryszarda Jacha spowodowały, że – jak potwierdziła asesor Anna Wdowiarz – Pelc z Prokuratury Rejonowej w Wołominie - Sylwester W., działający na polecenie „płatnego mordercy z Łodzi”, którego personaliów prokuratura w ogóle nie próbowała nawet ustalać (!), ostrzegał i radził Jachowi, który na drodze sądowej dochodził należnego mu wynagrodzenia, m.in., żeby „się zabezpieczył”i„uspokoił w swoim działaniu”, aby uważał na siebie oraz postarał się zabezpieczyć swoje mienie i rodzinę”oraz „że słyszał, że p. Wojciech Kostrzewa jest na niego zdenerwowany, (…) że usłyszał że pan Wojciech Kostrzewa jest niezadowolony z poczynań Ryszarda Jach i jak nie zaprzestanie, to >>zostanie u p i e r d o l o n y<<.”.

Mając takie obciążające W.Kostrzewę zeznania świadka Sylwestra W., który przekazał b. Wiceprezesowi PTE groźby karalne, których bezpośrednim zleceniodawcą był … „płatny morderca z Łodzi”, każdy uczciwy prokurator przeprowadziłby rzetelne śledztwo, w którym wyjaśniłby co miał na myśli Wojciech Kostrzewa, grożąc, że R.Jach „zostanie u p i e r d o l o n y”. Ale to miałoby miejsce w działaniach rzetelnego prokuratora (a nie dyspozycyjnej A.Wdowiarz – Pelc) w sprawie tzw. normalnego obywatela (a nie W.Kostrzewy, grubej ryby cieszącej się statusem „świętej krowy”).
Ponieważ dowody obciążały W.Kostrzewę, został on przesłuchany w … jego gabinecie, tj. Prezesa ITI Holdings… W trakcie przesłuchania W.Kostrzewa chcąc za wszelką cenę odsunąć od siebie podejrzenia, zeznał nieprawdę, gdyż: „Potwierdził, że współpracował z nim w PTE Skarbiec, ale zaprzeczył jakoby był odpowiedzialny za odwołanie Pana Jacha ze stanowiska członka zarządu”, czemu przeczy ustalenie zawarte w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w procesie o wynagrodzenie: "Wojciech Kostrzewa jako Przewodniczący Rady Nadzorczej pozwanej Spółki uczestniczył w odwołaniu powoda, który nie akceptował zalecanych przez niego metod zarządzania, czemu dawał wyraz na zewnątrz."
Dzięki temu, że Wojciech Kostrzewa cieszył się statusem świętej krowy, prokuratura pośpiesznie umorzyła śledztwo w sprawie gróźb karalnych W.Kostrzewy pod adresem R.Jacha, stwierdzając w stosownym postanowieniu, iż:„(…) pan Jach został poinformowany przez p. W., że zostanie on >>u p i e r d o l o n y<< Samo takie stwierdzenie, oprócz własnej wulgarności nie precyzuje w istocie, czego ono dotyczy i może oznaczać w zasadzie każde działanie również przewidziane w granicach prawa.”, zaś przesłuc***ący W.Kostrzewę (w jego gabinecie!) mł. asp. Paweł Krauz awansował natychmiast po przesłuchaniu W.Kostrzewy i umorzeniu dochodzenia...

Wnioski:
Jeśli Wojciech Kostrzewa nie jest „świętą krową”, to każdy może bezkarnie odgrażać się że „u p i e r do l i” drugiego człowieka, po czym stosowna informacje zostanie przekazana adresatowi takiej groźby przez posłańca, działającego na zlecenie „płatnego mordercy”, zaś stosowne dochodzenie zostanie umorzone wskutek kuriozalnego stwierdzenia, iż: Samo takie stwierdzenie, oprócz własnej wulgarności nie precyzuje w istocie, czego ono dotyczy i może oznaczać w zasadzie każde działanie również przewidziane w granicach prawa.”, zaś adresat gróźb zostanie następnie pozbawiony należnego mu wynagrodzenia wskutek rażąco bezprawnego orzeczenia sądowego wydanego (najwyraźniej nie zabezpieczył swojego mienia, mimo gróźb przekazanych mu przez Sylwestra W.) z udziałem r.pr. Małgorzaty Gersdorf, obecnego Pierwszego Prezesa SN, która w miedzyczasie była pełnomocnikiem ... TVN S.A. w procesie o wynagrodzenie z Tomaszem Lisem, które pewnie "przypadkowo" całkowicie zlekceważyła zacytowane w skardze kasacyjnej do SN zeznania ... Wojciecha Kostrzewy i wbrew faktom ewidentnie poświadczyła nieprawdę... Smaczku sprawie dodaje fakt, że gdy SSN M.Gersdorf była jeszcze r.pr. M.Gersdorf była Członkiem Rady Nadzorczej PTE CU S.A, który jako pierwszy został złapany na gorącym uczynku przez UNFE na realizacji nielegalnych transakcji finansowych (niekorzystnych dla członków OFE), których R.Jach odmówił W.Kostrzewie z powyżej opisanymi konsekwencjami dla niego. Sprawa miała tak ogromne znaczenie dla milionów czlonków OFE, że Wiceprzewodniczący UNFE na łamach GW stwierdził, iż: "wartość jednostek rozrachunkowych przestaje być obiektywnym kryterium oceny funduszy emerytalnych." Ale jej ujawnienie nie było na rękę m.in. ówczesnemu premierowi, Jerzemu Buzkowi, pies z kulawą nogą o tym nie pisnął. Dopiero po latach red. Jan Piński w artykule pt.: "Przekręt 20 - lecia", opublikowanym w tygodniku "Uważam rze", opisując postawę R.Jacha, stwierdził, że "Trudno się oprzeć wrażeniu, że była to kara za złamanie zmowy milczenia."; vide: Przekręt 20-lecia :: Uważam Rze

Natomiast, jeśli Wojciech Kostrzewa w III RP faktycznie jest „świętą krową”, to wygrażanie innej osobie, że zostanie „u p i e r d o l o n a” skutkowałoby sformułowaniem stosownego aktu oskarżenia w związku z groźbami karalnymi (art. 190 k.k.), nie zaś umorzeniem dochodzenia z kuriozalnym stwierdzeniem (tak jak to było w przypadku W.Kostrzewy), iż: „Samo takie stwierdzenie, oprócz własnej wulgarności nie precyzuje w istocie, czego ono dotyczy i może oznaczać w zasadzie każde działanie również przewidziane w granicach prawa.” oraz ustaleniem personaliów "płatnego mordercy", będącego bezpośrednim zleceniodawcą posłańca, który przekazał groźby karalne.

PS. Lemingi i innych naiwnych obrońców tezy z góry skazanej na porażkę, iż III RP jest państwem prawa, którego wszyscy obywatele są równi wobec prawa, przestrzegam przed testowaniem w praktyce czy w razie zachowania takiego jakiego dopuścił się W.Kostrzewa zostaliby potraktowani przez prokuraturę równie łagodnie jak w/w „święta krowa”, dzięki stwierdzeniu, że groźba „u p i e r d o l e n i a” r z e k o m o może oznaczać w zasadzie każde działanie również przewidziane w granicach prawa.” i zaniechania ustalenia przez prokuraturę, kim był „płatny morderca” – bezpośredni zleceniodawca przekazanych gróźb. Nie każdy bowiem był szefem późniejszego szefa ABW, tak jak W.Kostrzewa Andrzeja Barcikowskiego i nie każdy współpracował z szefem UOP, gen. Gromosławem Czempińskim...


Poczet świętych krów III RP. Przewodniczący RN TVN S.A. - blog trust and control
Raffsky jest offline   Reply With Quote
Raffsky dostał 4 podziękowań za ten post.
Twoja reklama w tym miejscu - już od 149 PLN rezerwuj termin, tel.669488725, gg:3576096.

4Clubbers Hit Mix Team presents


Stary 07-07-2015, 22:30   #2
..:: true Member ::..
  
 
Sportwell's Avatar
 
Dołączył/a: 06 Feb 2014
Miasto: Warszawa
Wiek: 28
Postów: 218
Tematów: 27
Podziękowań: 115
THX'ów: 411
Tematy Tygodnia: 0
Nominacje T.T. : 10
Wzmianek w postach: 0
Oznaczeń w tematach: 0
Plusów: 1 (+)
Sportwell 1
Odp: Poczet świętych krów III RP. Przewodniczący RN TVN S.A.

,,W górę serca..."
Sportwell jest offline   Reply With Quote
Odpowiedz
Narzędzia wątku
Wygląd

Zasady Postowania
Nie możesz pisać w nowych tematach
Nie możesz pisać odpowiedzi
Nie możesz dodawać załączników
Nie możesz edytować swoich postów

BB code is Włączony
UśmieszkiWłączony
[IMG] kod jest Włączony
HTML kod jest Wyłączony
Trackbacks are Włączony
Pingbacks are Włączony
Refbacks are Wyłączony


Podobne wątki
Wątek Autor wątku Forum Odpowiedzi Ostatni Post / Autor
Ruch Palikota wybrał swojego przewodniczącego mariuszpl88 World News 1 08-07-2011 11:22

Administracja serwisu 4Clubbers.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum.
Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karna lub cywilna.
Jeżeli zauważyłeś post/temat który jest niezgodny z polskim prawem proszę zaraportować go poprzez klikniecie
Jeżeli nie chcesz aby pojawiła się na forum twoja produkcja napisz to nam "Privacy Policy"
W celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w ramach niniejszej witryny stosowane są pliki cookies, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności

Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24 .


Oprogramowanie Forum: vBulletin
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.8 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
-->