PDA

Przejdź do pełnej wersji tego Forum : Matematyka Jedno zadanie z prawdopodobieństwa


INTEL
07-04-2019, 21:38
Proszę o rozwiązanie zadania 12.
Przydałby się jakieś obliczenia na potwierdzenie rozwiązania.
https://i.imgur.com/yy1umiq_d.jpg?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium

Śniegu
07-04-2019, 22:26
Jeśli dobrze rozumiem zadanie to:

Rzucasz kostką, więc prawdopodobieństwo wyrzucenia jednej liczby masz równe 1/6.
1/6 bo chcesz wyrzucić jedną liczbę oczek, z sześciu jakie są na kostce.

Wzór ogólny na prawdopodobieństwo to
P(A)=miara(A)/miara(OMEGA)
gdzie A to ustalone przez nas zdarzenie, a omega to zbiór wszystkich możliwych ustawień

w tym zadaniu rzucamy kostką raz, więc zbiór OMEGA = {1,2,3,4,5,6}, takie są możliwe wyniki rzutu

miara to inaczej ilość zdarzeń w zbiorze, w zbiorze OMEGA mamy 6 możliwych wyników, zatem miara(OMEGA) = 6


x - prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby nie mniejszej niż 2 czyli 2,3,4,5,6 zatem x=5/6
y - prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby podzielnej przez 2 i 3 czyli liczby 6, stąd y=1/6

x nie jest mniejsze od y, gdyż 5/6 jest większe niż 1/6 czyli pierwsze F
liczba x jest 5 razy większa od y, bo 5/6 = 5* 1/6 czyli drugie P

Tyle?