PDA

Przejdź do pełnej wersji tego Forum : Matematyka Ciągi +5 (18.04.2018)


Pure Sound
16-04-2018, 17:23
Proszę o wyniki i dokładne wyliczenia na kartce poniższych zadań :

Zad.1 .W rosnącym ciągu geometrycznym (an) dane są: a3=12 i a5=144. Ile jest równy iloraz tego ciągu ?

Zad.2 Jaki ciąg arytmetyczny tworzą liczby ( x + 1, x^2 + 5, 11x - 1 ) ?

Zad.3 Wartość sumy 1+ 3/2 + 2 + 5/2 + ... 50 jest równa ? Oblicz.

Zad.4. Ile jest równa suma trzeciego i piątego ciągu (an) o wzorze ogólnym an=n^2+n^-2 ?

Zad. 5 Ile jest równa liczba nieujemnych wyrazów ciągu an=-1/2n^2 + 3n ?