PDA

Przejdź do pełnej wersji tego Forum : Ranga KLUBOWICZA - Prośby / KLUBOWICZ Rank - Requests


Trush
12-06-2016, 19:49
http://www.4clubbers.com.pl/images/clubbers/klubowicz.png

http://www.4clubbers.com.pl/images/clubbers/klubowiczka.png

Podstawowa ranga każdego stałego bywalca witryny !
Belka dedykowana aktywnym użytkownikom, którzy biorą czynny udział w życiu forum na każdej płaszczyźnie.

Opcje, które odblokowuje ranga:

- Wyróżniający się kolor,
- Brak limitu pobrań plików,
- Otwierania i zamykania własnych wątków,
- Zwijanie i rozwijanie postów z pozycji działu,
- Powiększenie skrzynki prywatnych wiadomości do 175 sztuk,
- Ustawienie awatara o parametrach 150 x 150 px i wadze 20 kB,
- Galeria Forumowiczów - dział, w którym można znaleźć zdjęcia użytkowników.

Wymagania:

- 300 sensownie napisanych postów,
- 30 uczciwie zdobytych plusów,
- 30 uploadów zwierających alias forum (adres) w nazwie pliku Mp3.

Po spełnieniu wymagań, prośbę o przyznanie rangi składamy w prywatnej wiadomości do Rang Moderatora.
Wszystkie statystyki zostaną dokładnie sprawdzane, zweryfikowane i oceniane przez zarząd forum.
Decyzja w sprawie przyznania / odrzucenia rangi nie powinna przekroczyć 3 dni od momentu wpłynięcia wniosku.

__________________________________________________


http://www.4clubbers.com.pl/images/clubbers/klubowicz.png

http://www.4clubbers.com.pl/images/clubbers/klubowiczka.png

The basic rank of every regular visitor to the site !
The bar is dedicated to active users who take an active part in the life of the forum on every level.

Presently received rank enables:

- Distinctive color,
- No limit of file downloads,
- Opening and closing your own threads,
- Collapsing and expanding posts from the section's position,
- Enlargement of the private message box to 175,
- Setting an avatar with the parameters of 150 x 150 px and a weight of 20 kB,
- Galeria Forumowiczów - a section where you can find user photos.

Requirements:

- 300 reasonably written posts,
- 30 honestly earned,
- 30 uploads containing forum alias (address) in the name of the Mp3 file.

After meeting the requirements, we submit a request for a rank in a private message to the Moderator's Rank.
All statistics will be carefully checked, verified and evaluated by the board management.
The decision on granting / rejecting the rank should not exceed 3 days from the date of receipt of the application.