PDA

Przejd¼ do pe³nej wersji tego Forum : J.polski "Bóg czyni cuda we wszystkich pokoleniach..."


Syneg
14-01-2014, 20:04
Siemka, mam napisaæ rozwiniêcie tego zdania, na ok. stronê zeszytu. Potrzebne na jak najszybciej.


"Bóg czyni cuda we wszystkich pokoleniach, nawet je¶li nie zawsze jeste¶my tego ¶wiadomi"