E-Force_-_The_Edge_Of_Insanity-(SCCD015)-WEB-2017-SRG - Forum 4CLUBBERS.PL
WrˇŠ   4CLUBBERS.PL > Strefa Muzyki > Scene Releases > Albums / Compilations / VA


Szczegˇ│y w▒tku: Autorem w▒tku jest: KonFish
Temat ma 0 komentarzy i 555 odwiedzin. Ostatni komentarz napisano 18-04-2017 (00:40).

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Lista oznaczonych u┐ytkownikˇw


E-Force_-_The_Edge_Of_Insanity-(SCCD015)-WEB-2017-SRG


zobacz tak┐e:

« The Best Edm Pack (APRIL 2017) Vol 02 lub Best of That's Sick (2017) »
Odpowiedz
 
Narzŕdzia w▒tku Wygl▒d
Stary 18-04-2017, 00:40   #1
PN is love, PN is life
  
 
KonFish's Avatar
 
Do│▒czy│/a: 09 Sep 2013
Miasto: 28░05′N 82░57′E
Wiek: 22
Postˇw: 4 409
Tematˇw: 2268
Podziŕkowa˝: 3 508
THX'ˇw: 24 063
Nominated Tematy Tygodnia: 3
Nominacje T.T. : 1 797
Imiŕ: Konrad
Wzmianek w postach: 26
Oznacze˝ w tematach: 115
Plusˇw: 340 (+)
KonFish 340KonFish 340KonFish 340KonFish 340
Odwied╝ profil KonFish na Youtube Odwied╝ profil KonFish na Soundcloud.com
Nie mo┐esz g│osowaŠ!
0
Nie mo┐esz g│osowaŠ!

E-Force_-_The_Edge_Of_Insanity-(SCCD015)-WEB-2017-SRG

Kod:
              ▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄
             ██▓▓▓██   ▀
            ████▓███
   ▀ ▀▀▀████     ██▓░██
      ██▓██   ██▓░ ▓██        ▀
       █▓▓██   ██▓░ ▓█████        ▀▀████
       █▓▓██   █▓░ ▓▓▓██████       ██▓███
       ██▓▓██   ██▓▓░ ░▓▓▓██████      █▓░▓███
      ██▓▓▓██   ███▓░  ░░▓▓▓█████      █▓░▓▓██
      ███▓░▓██    ██▓░  ░░░▓▓████     ██░ ░▓▓██
     ███▓▓░░▓██     ██▓░   ░░▓▓███     █▓ ░░▓██
    ███▓░ ▓███     ██▓░     ░▓██     ██▓  ░▓██
    ██▓░  ░▓██     ██▓░     ░▓██    █▓░   ░▓█
    ██▓░  ░▓███    ██▓░  ▓████▓  ▓█   ██▓░   ░▓██
    ██▓░  ░░▓▓██████████▓░ ▓██████████▓ █  ████▓░    ░▓█
    ██▓░   ░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ ▓████████████▓ ████  ████   ░▓█
    ██▓░░   ░░░░░░░░░  █████████████▓   ▓▓███████▓ ░▓█
    ██▓▓░   ▓██████   ████▓  ▓████▓  ▓▓███████████ ░▓█
    ████▓  ▓████████▓  ████▓ ▓█████  ▓█████████████ ░▓█
    ▀ ██░  ▓███████▓▓   ████▓ ▓█████  ▓█████▓▓     ██
      █░ ▓██████▓     ████▓██████  ▓█████▓    ▓▓ █S
      █░▓█████▓      ██████████▓ ▓█████ ▓█████████▓ █C
      █░▓████████▓▓▓   ██████████████████ ███████████ █H
      █░▓█████████████▓▓ ██████████████████▓ ███████████ █A
      █ ▓▓███████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓█████ █T
         ▓▓▓▓█████████████▓▓  ▓████████████████████ ▓T
      ▓   ▓▓   ▓▓██████████   ▓███████████████████ █E
      █  ▓███     ▓████████   █████ ▓█████████████ █N
       ████      ████████   ████▓  █████ ████ █
       ████▓      ████▓▓▓   ▓████      ████
      ████▓      ▓████    █████   █   ████ █
      ███▓      █████    ▓████▓  ▓██▓   ████ █
      ████▓      █████    ▓█████  █████  ▓███ █      █
      ████     ▓█████▓    ████▓▓  ▓████▓  ▓███
      ███▓   ▓███████    ▓████▓▓   ▓████  ███ █      █
     █ ████████████████▓ █   ▓█████    ▓████▓  ▓██     █████
       ██████████████▓     █████     █████  █▓   ████▓▓█
    █ █ ▓███████████▓  █   ▓████▓     ▓████▓     ██▓▓░░█
      █  ▓▓▓▓▓▓▓   ██   ▓███████████▓▓▓▓▓████▓     █▓░░ ██
    █  █     ████    ██████████████████████     █▓░ ▓█
   ███  ██████████      ▓██████████████████████▓    █▓░ ▓█
  ███    ████  ██      ████████▓▓▓▓▓▓██████████    █▓░ ▓██
  ██▓█    █▓  ▓█      ▓▓▓       ▓▓████     █▓░ ░▓█
  █▓░█    █▓  ▓▓          ████           █▓░ ░▓█
 █▓░ ██    ░▓   ▓          ████           █▓░ ░██
 █▓░ ▓█    ░   ░           ███  █       ██▓░ ░▓█
 █▓░ ▓██              █     ███░  ███     ██▓░  ░▓██
 █▓░ ░▓██      ░     ██      ±±█±±  ░███   ███▓░   ░▓█
 █▓░ ░▓██        ████░    ±±±±±±±±███░  ░███████▓▓░   ░▓█
 █▓░  ░▓███   █████████    ±±±±±±±±±±±███████  ░░░░░░░░    ░▓█
 ██▓░  ░▓▓▓███████░░░       ±±±±±±±±±±±█████████         ░▓██
  ██▓░  ░░░▓▓▓▓▓▓   ████████████████±±±±±±±█████±±██         ░▓█
  █▓░   ░░░░  ████████▓████████████████±±±±±±±±±±±████       ░▓█
  █▓░      █████▓▓▓▓▓▓████████████████████±±±±±▓▓▓▓████      ░▓█
  █▓░     ████▓▓▓▓▓▓±███████████████████ █±±±±±±▓▓▓▓▓ ███    ░░▓██
 ███▓░    ░████▓▓▓▓±±±±±±████████████████ ████±±±±±±±±▓▓ ██   ░▓▓██
 ██▓░  ±±▓▓░█████▓▓▓▓±±±±±░███████████████ ██████░±±±±±±±▓▓ ██  ░▓██
   ±±██±±░░████████████░░░░███████████  █████████░±±±±±±▓▓±± ██  ░▓█
█ ▓▓±±████▓░████████████████░░█████████ █████████████±▓▓▓▓▓▓▓±±±±██  ░█
 ±▓±±███▓▓▓███████████████████±±±░±±±█████████████████░±▓▓▓▓▓▓▓±±±██   ▄
 ▓▓▓███▓▓░░█████████████████±±±±±░±±±±±████████████████░▓▓▓▓▓▓▓±±±±██▄▄▄▄▀
 ▓▓▓±±▓▓▓░░████████████████±±±±±±±±±±±±±███████████████░±▓▓▓▓▓±±±±±████
 ▓▓▓▓▓▓▓▓░░█████████████████±±±±±±±±±±±████████████████░±±±▓▓▓±±±±±±███±
 ▓▓▓▓▓▓▓▓░░███████████████ ██±±±±±±±██░░░░████████████░±±±±▓▓±±±±±±±█████
 ▓▓▓▓▓▓▓░░░████████████  ██████████░░░░░±±±±±▓▓▓▓▓▓██░░±±±±▓▓±±±±±±█████±
±▓▓▓▓▓▓▓░░░██████████  ██████████████±±±±±±±±▓▓▓▓▓▓▓██░░±±±±▓▓±±±±±±±█████
±▓▓▓▓▓▓▓░░░░████████ ████████████████±±±±±±±±▓▓▓▓▓▓███░░░±±▓▓▓▓±±±±±±±███±±±
±▓▓▓▓▓▓±░░░░█████  ██████████████████±±±±±±±▓▓▓▓▓████░░░±±▓▓▓▓▓±±±±±±±±±±±±±
 ±▓▓▓▓▓▓±░░░░████ █████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████░░░░±±±▓▓±±±±±±±±±±±±██▓█
 ±▓▓▓▓±±░░░░░█████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████░░░░░±±±±±▓±±±±±±±±██▓▓███
 ±±▓▓±±±░░░░░░░███████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓████░░░░░±±±±±±▓±±±±±███▓██████
 ▓±±▓±±±░░░░░░░░████████████████████████▓▓▓▓██████░░░░░░±±±±▓±▓▓▓±██▓▓████████
 ±±±▓▓±±±░░░░░░░░███████████████████████████████░░░░░░░±±±±±▓▓▓▓▓▓▓███████████
  ±±±▓▓±±±░░░░░░░░░███████████████████████████░░░░░░░░±±±±±±±██▓▓█████████████
  ±±±±▓±±±░░░░░░░░░░░██████████████████████░░░░░░░░░±±±±±±±±±±█████████████
 ░ ▓±±±▓▓±±±░░░░░░░░░░░░░░░░████████████░░░░░░░░░░░░±±±±±±±±±████████████████
  ±±±±▓±±±▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░±±±±±±±±█████████████████
 █  ±±±±±±±▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░±±±±±±±±████▓████████████
 ░ ±±±±±±±±▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░±±±±±±±±±████▓▓████████████▓
 █ ▓±±±±±±±±▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░±±±±±±±±±████▓▓▓███████████
 ██ ±±±±±±±±±▓▓±±±±±±░░░░░░░░░░░░░░░░░░░±±±±±±±▓████▓▓▓███████  ▓▓▓
  █  ±±±±±±±±±±████±±±±±░░░░░░░░░░░░±±±±±±±±▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████
  █░ ±±±±±±±±±█████████±±±±±±±±±±±±±±±±±±▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓  ████ █
  █░ ±±±±±±±███████████±±±±±±±±±±±±±±▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓  ███
  █░ ±±±±±±±████████████±±±±±±±±±±±▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████   ██
  ██░ ▓±±±±±±±███████████±±±±±±±±▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓  ░▓██
   █░▓±±±±±±±±██████████±±±±±±▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████     ░▓█       ███
 █  █░ ▓±±±±±±±±±████████±±±±±±▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████     ░▓████   ██████
 █  ██░ ±±±±±±±±±±±±████±±±±±▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓▓      ░▓▓▓████████▓▓██
 ███ ██ ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓        ░░░▓▓▓▓▓▓▓░░▓█
 █▓████▓ ±±±±±±±±±±±±±±±▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓           ░░░░░░░ ▓██
 █▓░██▓░ ▓±±±±±±±±±±±▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓                ▓██
 ██░   ▓±±±±±±±±▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓    ░░░░░░░░     ░░░░░░▓██
 █▓░░  ▓▓±±±±±±±▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█    ░░░▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓██
  █▓▓░   █±±±±±±▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███    ░▓▓▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████
  ██▓░░  ██±±±±±▓▓▓▓▓▓▓▓▓████   ░░░░▓███    ████████████
   ██▓▓░░ ▓██▓±±±▓▓▓▓▓▓██████   ░▓▓▓▓██
    ███▓  ██▓±±▓▓▓▓█████▓   ░░█████
     ███▓ ██±▓▓██████   ░░███
      ██  ████████    ░███
       █░ ████▓   ░███
        █ ▓    ░▓█
        █▓      ▓█
        █▓      ░▓█
       ██▓      ░▓███
      ███▓░       ░▓▓███
      ██▓▓░        ░░▓▓███████
  ████████▓░░          ░░▓▓▓▓▓▓████████████
 ███▓▓▓▓▓▓▓░            ░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████████
 ██▓▓░░░░░░░               ░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
 █▓░░     SAMPLERRELEASEGROUP           ░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓██
 █▓        presents                      ░░▓█
 █░                                   ░█
 █                                    █


    RLS NAME  : E-Force - The Edge Of Insanity

    RIP DATE  : 18-04-2017
    ARTiST   : E-Force
    TITLE   : The Edge Of Insanity
    LABEL   : Scantraxx Recordz
    CAT.NUMBER : SCCD015
    QUALITY  : 320 kbps / 44.1 kHz / Full Stereo
    SiZE    : 191.17MB

    GENRE   : Techno
    TRACKS   : 24
    SOURCE   : WEB
    URL    : http://play.google.com/

 █                                    █
 ██                                   ██
 ▓██                                  ██▓
 ░▓███     ██ ██  ██  ██ █ █ ██               ██▓░
 ░▓▓███████ ███░ █░░█ █░░█ █░░▀ █ █ █░░ █████████████████████████████▓░
  ░░▓▓▓▓▓▓█ ░░█ ███░ ████ █  ██░ ░██ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░
   ░░░░░░█  █ █░░█ █░░█ ░██▀ █░█ ▄▄▄█ █▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
     ░█▄ ░ ░ ░ ░ ░ ░░ ░ ░ ░░░░▄█▓
     ░▓█              █▓░
      ░▓█  TRACKLiST       █▓░
      ░█             █░
      █              █
      █▓              ▓█
     ███░              ░█████████████████████████████
   ████▓▓▓               ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
  ███▓▓▓░░░               ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓████
 ██▓▓░░░                               ░░▓▓▓██
 █▓░░                                 ░░░▓█
 █░  TRACKNAME :                         TiME: ░█

  01. E-Force - The Edge Of Insanity                1:26
  02. E-Force & Raiden - Beware                   2:59
  03. E-Force & Frequencerz - Men Of Steel (Devin Wild Remix)    3:09
  04. E-Force & Luna - Kill The Noise                3:17
  05. E-Force & Sub Zero Project - Here Comes The Boom       3:49
  06. E-Force Ft. Luna - F*ck This Nation (Brutality Remix)     2:59
  07. E-Force - Stresstest                     3:13
  08. Frequencerz & E-Force - Attention (Digital Punk & Alpha▓   3:17
    Remix)
  09. E-Force & D-Sturb - Cut Your Lungs Out            3:05
  10. E-Force & Luna - Are You With Me               3:24
  11. E-Force - The Dead Rap                    3:04
  12. War Force - Reloaded                     3:55
  13. Warface - FTP (E-Force Remix)                 3:45
  14. E-Force & Bass Chaserz - Attack                2:35
  15. E-Force & RVAGE - Me Against You               3:05
  16. E-Force & Radical Redemption - Screw Up            5:04
  17. E-Force - One Of A Million                  4:01
  18. E-Force & Delete - Pleasure & Pain              4:01
  19. E-Force & Warface & Rebelion - One              2:54
  20. E-Force - Psycho                       3:07
  21. E-Force - Kicking Brutal Shit                 3:49
  22. E-Force & Tha Playah - Distorted Noises            3:30
  23. E-Force & Deadly Guns - Shocked                3:06
  24. E-Force & Frequencerz - Men Of Steel (Tha Playah Remix)    2:49


    NOTES :


 █                                     █
 █                                     █
 ██                                    ██
 ▓███                                  ███▓
 ░▓▓████                               ████▓░
  ░░▓▓▓▓████████     ████████████████████████████████████████████▓▓▓▓░
   ░░░░▓▓▓▓▓▓▓█     █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░
     ░░░░░░█░     ░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
       ██      ██
       █▓  Info   ▓█
   ████████        ████████
  ███▓▓▓▓▓▓▓        ▓▓▓▓▓▓▓███
  ██▓▓░░░░░░░        ░░░░░░░▓▓██
 █▓▓░░               ░░▓▓█
 █░░                 ░░█
 █     Like? Fuckin buy!     █
 █                   █
 ▓██                 ██▓
 ░▓███               ███▓░
  ░▓▓███████████████████████████████▓▓░
  ░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░
   ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
[Tylko zarejestrowani mog▒ pobieraŠ mp3, utwˇrz darmowe konto w 30 sekund, aby ods│uchaŠ i pobraŠ t▒ i wiele innych mp3.]

Last edited by KonFish; 14-05-2019 at 16:16.
KonFish jest offline   Reply With Quote
Twoja reklama w tym miejscu - ju┐ od 149 PLN rezerwuj termin, tel.669488725, gg:3576096.

4Clubbers Hit Mix Team presents


Odpowiedz
Narzŕdzia w▒tku
Wygl▒d

Zasady Postowania
Nie mo┐esz pisaŠ w nowych tematach
Nie mo┐esz pisaŠ odpowiedzi
Nie mo┐esz dodawaŠ za│▒cznikˇw
Nie mo┐esz edytowaŠ swoich postˇw

BB code is W│▒czony
UÂmieszki s▒ W│▒czony
[IMG] kod jest W│▒czony
HTML kod jest Wy│▒czony
Trackbacks are W│▒czony
Pingbacks are W│▒czony
Refbacks are Wy│▒czony


Administracja serwisu 4Clubbers.pl nie ponosi odpowiedzialnoÂci za treŠ wypowiedzi zamieszczanych przez u┐ytkownikˇw Forum.
Osoby zamieszczaj▒ce wypowiedzi naruszaj▒ce prawo lub prawem chronione dobra osˇb trzecich mog▒ ponieŠ z tego tytu│u odpowiedzialnoŠ karna lub cywilna.
Je┐eli zauwa┐y│e post/temat ktˇry jest niezgodny z polskim prawem proszŕ zaraportowaŠ go poprzez klikniecie
Je┐eli nie chcesz aby pojawi│a siŕ na forum twoja produkcja napisz to nam "Privacy Policy"
W celu Âwiadczenia Pa˝stwu us│ug na najwy┐szym poziomie, w ramach niniejszej witryny stosowane s▒ pliki cookies, prosimy o zapoznanie siŕ z nasz▒ Polityk▒ PrywatnoÂci

Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19 .


Oprogramowanie Forum: vBulletin
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.8 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
-->